Tréninky a vzdělávání > Kapacita za nápady

Kapacita za nápady

Nabídka provozního času reaktoru LR-0

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ) provozuje od roku 2011 jednu z velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace zapsanou na českou Cestovní mapu – Experimentální jaderné reaktory LVR-15 a LR-0. V souladu s účelem podpory CVŘ poskytuje otevřený přístup k využívání infrastruktury pro vědecké a výzkumné účely. Nad rámec zmíněných podmínek a motivována zejména snahou o posílení spolupráce s vysokými školami nabízí společnost CVŘ kapacitu experimentálního jaderného reaktoru LR-0 pro realizaci výjimečných individuálních experimentálních programů studentů či studentských týmů českých vysokých škol.

Celková nabízená roční kapacita činí 6 týdnů provozního času bezplatně (s plnou podporou provozního personálu reaktoru), přičemž na jeden projekt se počítá s 1-3 týdny reaktorového času. Pro odborné konzultace související s projekty lze využít vybrané specialisty CVŘ v rozsahu do 10 hodin na projekt. V rámci projektu může být sponzorována cesta jednoho reprezentanta projektu na konferenci v Evropě či USA, kde budou prezentovány výsledky dosažené práce.

 

O přidělení kapacity reaktoru podaným projektům bude rozhodovat komise expertů na základě:

 • originality projektu
 • přínosu cílů pro obor
 • uskutečnitelnost námětu vzhledem k požadované kapacitě
 • aplikačního potenciálu projektu

Kontakt

Ing. Vlastimil Juříček
vedoucí oddělení Provoz LR-0

Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež
Česká republika

tel.: 266 173 617
e-mail: vlastimil.juricek@cvrez.cz
www.cvrez.cz

Přihlášky projektů je možné podávat do 31. 3. 2014Workshop pro zájemce: 28. 2. 2014, více informací zde

Můžete si stáhnout Informační leták 2014

Jak přihlásit projekt? Stáhněte si prosím PDF Formulář, vyplňte a zašlete na adresu vlastimil.juricek@cvrez.cz do 31. 3. 2014.

Výzvu „Kapacita za nápady“ zveřejňuje Centrum výzkumu Řež s.r.o. dvakrát ročně.
Obě výzvy – jarní i podzimní – mají své vlastní termíny uzávěrek, které jsou zveřejňovány na této stránce.

O přidělení kapacity reaktoru podaným projektům bude rozhodovat komise expertů na základě

 • originality projektu
 • přínosu cílů pro obor
 • realističnosti námětu vzhledem k požadované kapacitě
 • aplikačního potenciálu projektu

Termíny pro rok 2014

Workshop pro zájemce 28. 2. 2014
Uzávěrka přihlášek 31. 3. 2014
Vyhodnocení a udělení grantů 14. 4. 2014
Ukončení grantů 15. 12. 2014
Obhajoby leden 2015

Kontaktní informace – garant programu

Podrobné informace a podmínky účasti

Cíl

Poskytnout VŠ studentům prostor a kapacitu reaktoru LR-0 pro realizaci jejich unikátních experimentálních projektů.
Pro koho je nabídka určena: pro kteréhokoli studenta nebo studentský tým české technické vysoké školy.

Specifikace nabídky

 • 1 až 3 týdny provozní doby reaktoru LR-0 včetně podpory provozního týmu,
 • čas vedoucího práce (zaměstnanec CVŘ),
 • možnost využít konzultace vybraných odborníků CVŘ v rozsahu do 10 hodin,
 • náklady na cestu člena týmu na mezinárodní konferenci v Evropě či USA, bude-li spojena s prezentací výsledků práce (100% sponzoring v případě přednášky, 50% v případě posteru).

Způsob výběru projektů k realizaci

O přidělení kapacit rozhodne expertní komise na základě těchto kritérií:

 • originalita projektu,
 • přínos cílů pro obor,
 • realističnost námětu vzhledem ke kapacitám
 • aplikační potenciál projektu.

Náležitosti návrhu projektu

 • název projektu
 • cíle projektu
 • představení žadatele nebo týmu
 • požadavek na kapacitu reaktoru (min. 1 týden, max. 3 týdny)
 • požadavek na součinnost při řešení
 • specifikace vlastního vybavení použitého k řešení

Realizátoři vybraných návrhů prezentují výsledky svých projektů formou semináře ve společnosti CVŘ.