Zátěžová zkouška nerezového boxu pro horké komory

Hermetický nerezový box slouží jako bariéra, která udržuje radioaktivní aerosoly uvnitř horké komory. Díky možnosti vyjmout box z horké komory je možné do něj umístit a zprovoznit technologii pro danou horkou komoru i mimo ní. V dílnách Centra výzkumu Řež s.r.o. bude vyrobeno 12 boxů (10 boxů gama, 2 boxy alfa).

Zátěžová zkouška prototypového boxu slouží k odhalení chyb v konstrukci nebo ve výrobě. Mezní zatížení boxu (8 tun vč. vlastní váhy) a cyklické namáhání pomocí jeřábu simulovalo vyjímání a vkládání boxu do horké komory.
V nejslabších místech stěn boxu určených výpočtem byly přivařeny speciální hroty. Do otiskovacích tělísek byly zaneseny počáteční a konečné vzdálenosti hrotů. Takto lze zjistit i velmi malá prodloužení způsobená plastickou deformací boxu jak při testu, tak v budoucím provozu. Provedených 50 zátěžových cyklů je dvojnásobek plánované provozní zátěže. Zkouška proběhla 10. 11. 2014


Fotogalerii a video si můžete prohlédnout zde