Výzkum a vývoj > Výzkumné projekty – TA ČR > Radiografie a tomografie

Radiografie a tomografie

Pracoviště pro nedestruktivní testování, diagnostiku a 3D zobrazování pomocí neutronové radiografie a tomografie

Projekt řeší vybudování pracoviště pro analýzu vzorků pomocí neutronové radiografie na horizontálních kanálech výzkumného reaktoru LVR-15, a to ve spolupráci s ČVUT v Praze a ÚJF AV ČR.

Projekt TA01010237 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Technologická agentura ČRTechnologická agentura ČR – Program Alfa