Výzkum a vývoj > Výzkumné projekty – TA ČR

Výzkumné projekty – TA ČR

Společnost CVŘ se zapojuje do řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje vyhlašovaných veřejnou soutěží TA ČR. Tento způsob umožňuje spolupracovat s institucemi terciárního vzdělávání, jakož i průmyslovými podniky. Při výběru témat je primární důraz kladen na možnost využít získané výsledky v praxi.

Přehled v současné době řešených projektů v programu ALFA: