Výzkum a vývoj > Výzkumné projekty – OP PIK

Výzkumné projekty – OP PIK

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

 

Číslo a název výzvy
APLIKACE – VÝZVA VIII

Název projektu
DT3M – VÝZKUM A VÝVOJ PALIVOVÉHO EXPERTNÍHO SYSTÉMU (DIRECT THERMAL-MECHANICAL MARGIN MONITOR) PRO JADERNÉ REAKTORY

Cíl projektu
Cíl projektu se nazývá DT3M (Direct Thermal-Mechanical Margin Monitor) a hlavními výstupy projektu budou tři softwarové nástroje – COMSYS (neboli Core Monitoring System), THYME (termomechanický modul) a ZIRLIB (materiálové knihovny). Projekt bude realizován v konsorciu.
Příjemcem dotace je ALVEL, a.s., partnery projektu jsou ÚJV Řež, a. s. a Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Stručný popis operace
Realizací projektu bude umožněno uživateli výsledků projektu flexibilněji a lépe využít palivo v jaderném reaktoru na základě přesnějších znalostí o jeho stavu při provozu. V současné době toto není možné.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 

 

 

 

 


Číslo a název výzvy

APLIKACE IV. výzva – s účinnou spoluprací 

Název projektu
Výzkum a vývoj technologie povrchových úprav povlakových trubek palivových elementů jaderných reaktorů pro zvýšení jejich odolnosti v provozních i havarijních podmínkách a při dlouhodobému skladování

Cíl projektu
1. Vyvinout technologii povrchové úpravy pro aplikaci na povlakové trubky palivových proutků lehkovodních reaktorů se zvýšenou odolností vůči vysokoteplotní oxidaci v havarijních podmínkách na bázi ochranné vrstvy nanesené na stávající typy zirkoniových povlakových slitin.
2. Modifikovat postupy neaktivních zkoušek povlaků nanesených novou technologií.
3. Ověřit aplikovatelnost daného řešení v průmyslové výrobě a ocenit přínos ke zlepšení charakteristik chování v podmínkách normálního provozu i havarijních stavech včetně hypotetických těžkých havárií.
4. Získání/stanovení mechanických vlastností ozářeného pokrytí jaderného paliva v současnosti používaného na reaktorech VVER-440 s cílem rozšíření znalostní báze pro potřeby analýz jeho chování a zdůvodnění bezpečnosti v podmínkách dlouhodobého suchého skladování.

Stručný popis operace
Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj technologie povrchových úprav povlakových trubek palivových elementů jaderných reaktorů pro zvýšení jejich odolnosti v provozních i havarijních podmínkách a při dlouhodobému skladování. Konečným cílem výzkumně-vývojových prací bude ověřená technologie (technologie nanášení povrchových vrstev na povlakový materiál) a 2x software.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 

Hlavní řešitel projektu: ALVEL, a.s.
Partner projektu: Centrum výzkumu Řež s.r.o.