Výzkum a vývoj > Rozvojové projekty > INOS

INOS

Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství

Hlavním cílem projektu je vytvoření dlouhodobého partnerství mezi žadatelem a partnery projektu na jedné straně a na druhé straně zástupci veřejného sektoru, kteří budou v projektu zapojeni bez finančního příspěvku. Na projektu bude spolupracovat řada pracovníků z oblasti terciárního vzdělávání, VaV pracovníci a pracovníci z průmyslové praxe. Partnerství bude řešit současnou oboustrannou problematiku VaV s implementací do praxe a terciárního vzdělávání.

Diskusní fórum na reaktoru LR-0

INOS: Diskusní fórum na reaktoru LR-0 (říjen 2013)
INOS: Diskusní fórum na reaktoru LR-0 (říjen 2013)

INOS: Diskusní fórum na reaktoru LR-0 (říjen 2013)

Ve dnech 7. a 8. 10. 2013 pořádalo Centrum výzkumu Řež dvoudenní odborné diskusní fórum na reaktoru LR-0, které bylo zaměřené na problematiku reaktorové fyziky. Účastníci získali nejen cenné teoretické znalosti, ale mohli si také prohlédnout samotný reaktor a vidět jeho provoz. Akce byla podpořena v rámci projektu „Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství“ a zúčastnilo se jí 29 studentů a akademických pracovníků Fakulty strojní VŠB TU Ostrava.

Odborné diskusní fórum MATPEA

MATPEA
MATPEA
MATPEA

Diskusní fórum MATPEA

Centrum výzkumu Řež uspořádalo 19. a 20. 2. 2014 dvoudenní odborné diskusní fórum s názvem MATPEA (Materiály a technologie pro pokročilé energetické aplikace). Na akci, která se konala na Masarykově koleji v Praze, vystoupila celá řada odborníků, ať už z průmyslu, vysokých škol či výzkumných organizací.
Fórum bylo realizováno v rámci projektu „Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství“ a zúčastnilo se jej přes 80 studentů
a akademických či výzkumných pracovníků.

Fusion-Fission Days

Fusion and Fission Days - praktická část


Workshop se uskutečnil ve dnech 6 a 7. 5. 2014 v Řeži. Cílem akce bylo propojení problematiky fúze a štěpení.
Program byl rozdělen do dvou dnů. Prvním den dopoledne byl věnován fúzi. V rámci tohoto bloku mohli účastníci vyslechnout přednášku doc. RNDr. Jana Mlynáře, Ph.D. z Ústavu fyziku plazmatu AV ČR a Ing. Slavomíra Entlera z CVŘ.

V odpoledním bloku představili problematiku štěpení Ing. Čeněk Svoboda, CSc. a Ing. Ján Milčák, oba z CVŘ.
Druhý den byl věnován exkurzím a experimentům na reaktorech LR-0 a LVR-15. Účastníci mohli na vlastní oči shlédnout spouštění reaktoru a základní kritický experiment. Dále také vidět a vyzkoušet si měření s neutronovým zdrojem.

Workshop byl realizován v rámci projektu „Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství“ a byla jedinečná a originální v tom, že se podařilo hladce propojit problematiku jaderné fúze a štěpení.

Workshop JAPROM

IMG_20140723_153505_1Workshop JAPROM


Centrum výzkumu Řež uspořádalo 23. a 24. 7. 2014 dvoudenní workshop s názvem JAPROM (Jaderný výzkum pro průmysl). Během prvního dne byly podrobně představeny jednotlivé výzkumné programy projektu SUSEN. Druhý den následovaly prezentace aktivit Ústavu energetiky VŠCHT a firmy Neovision s.r.o. Dále byly představeny dotační příležitosti k financování VaV projektů a poslední část workshopu byla zaměřena na představení témat možné spolupráce ze strany CV Řež.
Workshop byl realizován v rámci projektu „Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství“ a v průběhu dvou dní jej navštívilo přes 30 účastníků.


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170