Výzkum a vývoj > Sdružení a konsorcia > TBM-CA

TBM-CA

TBM-CA (Test Blanket Module-Consortium of Associate) je uskupení šesti výzkumných institucí na poli výzkumu a vývoje TBM.

Centrum výzkumu Řež s.r.o. se v rámci konsorcia TBM-CA pod grantem F4E-2008-GRT-09 podílelo na návrhu a výpočtu čistící jednotky olovo-lithiového eutektika zvané studená past (cold trap), cirkulačního systému eutektika a separační kolony. V rámci těchto prací, podpořených projektem MŠMT 7G09050, Centrum výzkumu Řež s.r.o. úzce spolupracovalo s VŠCHT Praha.

Více informací o TBM.