Výzkum a vývoj > Sdružení a konsorcia > FUSENET

FUSENET

Na základě dlouhodobé spolupráce s akademickou komunitou zabývající se výzkumem v oboru řízené termonukleární reakce (na národní úrovni zejména s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.) dostala společnost CVŘ nabídku rozšířit řady asociace FUSENET.

Ta vznikla v roce 2010 jako platforma zajišťující koordinaci vzdělávacích aktivit v oblasti fúze a navázala tak na úspěšný stejnojmenný projekt řešený v rámci 7. rámcového programu Evropské komise. Dominantním tématem je výchova odborníků pro program ITER. Důraz je přitom kladen na oblasti s praktickou hodnotou pro průmysl, který se FUSENET snaží propojit s akademickou sférou. V současné době má asociace 37 členů z 18 evropských zemí, mezi které patří již 4 čeští zástupci.