Výzkum a vývoj > Sdružení a konsorcia > ARCHER

ARCHER

ARCHER (Advanced High-Temperature Reactors for Cogeneration of Heat and Electricity R&D) – projekt zaměřený na výzkum a vývoj technologie, komponent a materiálů pro vysokoteplotní plynem chlazené reaktory (V/HTR). Projekt obsahově navazuje na úspěšně řešený projekt RAPHAEL a rozvíjí zejména témata kogenerace a využití tepla z jaderného reaktoru v průmyslových procesech, bezpečnost primárního okruhu a souvisejících systémů, HTR palivo, konec palivového cyklu, vybrané komponenty; výzkum a vývoj vysokoteplotních konstrukčních materiálů.