VGB Innovation Award 2020 putuje do CVŘ

Martin Skala z oddělení Jaderný palivový cyklus získal prestižní ocenění VGB Innovation Award 2020 v kategorii aplikovaný výzkum.

Mezinárodní technická asociace provozovatelů energetických zařízení VGB vyznamenala našeho kolegu za návrh a vývoj sorbentů na bázi zeolitu pro záchyt rtuti ze spalin.

Výzkumná nadace VGB oceňuje již více než 30 let vynikající výsledky mladých absolventů vysokých škol, pracujících v oblasti výroby a skladování elektrické energie a tepla.