Vědecko–výzkumní pracovníci z CVŘ a ČVUT získali cenu ministra vnitra

Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu získal řešitelský tým vědecko–výzkumných pracovníků složený ze zástupců Centra výzkumu Řež s.r.o. a Českého vysokého učení technického v Praze.

Tým pracovníků získal cenu za výsledky dosažené při řešení dvou na sebe navazujících projektů s názvy „Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě“ a „Zpřesnění predikce radiačních následků těžkých havárií jaderných elektráren s cílem identifikace jejich rizik“.

Odkaz na článek zde