Vědecká delegace IAEA Nuclear Data Section v Řeži

Vědecký vedoucí Nuclear Data Section Development Unit mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Roberto Capote diskutoval během své návštěvy CVŘ s našimi experty použitelnost experimentů realizovaných na našich reaktorech pro validaci účinných průřezů, používaných v reaktorové dozimetrii.
Prokázalo se, že experimenty realizované na LR-0 250Cf jsou použitelné nejen pro validaci účinných průřezů, ale také pro validaci štěpného spektra 235U.