V horkých komorách SUSEN byly instalovány poslední dva stroje

V prvním říjnovém týdnu byla na pracovišti horkých komor instalována dvojice hydraulických trhacích strojů Instron. Soubor devíti velkých strojů bude v HK sloužit k výrobě zkušebních těles, jejich mechanickému a koroznímu testování a ke studiu mikrostruktury vysoce ozářených materiálů.