V Diagnostickém centrum SUSEN analyzujeme materiály pro IV. generace jaderných reaktorů testované v extrémních podmínkách

Pro výrobu transparentních vzorků vhodných pro analýzy na vysokorozlišovacím transmisním mikroskopu využíváme skenovací elektronový mikroskop, umístěný v Diagnostickém centru CVŘ. Vzorky vyrobené pomocí fokusovaného iontového svazku (tzv. “FIB lamely“) v komoře skenovacího mikroskopu ztenčované na tloušťku menší než 100 nm jsou transparentní pro následnou analýzu na transmisním mikroskopu. Lamely jsou poté podrobeny krystalografickým a chemickým analýzám ve vysokém rozlišení. V současné době se podrobně zabýváme analýzou degradace materiálů exponovaných ve vysokoteplotním heliu, superkritické vodě i tekutých kovech, tj. kandidátními materiály pro reaktory IV. generace.