V CVŘ byla realizována první NDT kvalifikace pro klasické elektrárny

V NDT laboratořích Centra výzkumu Řež v Plzni proběhla první kvalifikace nedestruktivních kontrol pro klasické elektrárny. Byla kvalifikována metodika 3D měření korozních důlků na lopatkách nízkotlakých dílů parních turbín. Tato metodika byla vytvořena v rámci VaV projektu „ČEZ–Turbíny – vývoj metodiky kontroly lopatek s využitím informací z EPRI“, který byl úspěšně ukončen v prosinci 2017. Na základě této kvalifikace je kontrola důlkové koroze lopatek na nízkotlaké části parní turbíny metodou 3D skenování kvalifikována pro divize Klasická energetika společnosti ČEZ.