Úspěšný základní kritický experiment na LR-0

Kritický stav reaktoru nevěstí – jak by se mohlo na první pohled zdát – žádnou katastrofu.  Kritickým stavem se nazývá takový stav reaktoru, kdy je štěpná řetězová reakce v rovnováze, tedy štěpením vzniká právě tolik neutronů, kolik jich v reaktoru zaniká. Po větší změně v prostředí reaktoru (například po zavezení čerstvého paliva či instalaci experimentálního zařízení) se předpokládá, že se změnily vlastnosti reaktoru jako celku a při prvním spuštění reaktoru po provedené změně jde v podstatě o experiment, který má co nejpřesněji změřit nové vlastnosti reaktoru. Pokud je provedená změna zásadnějšího charakteru, jedná se o tzv. základní kritický experiment, podléhající schválení dozorného orgánu (SÚJB), s kterým souvisejí i detailní analýzy bezpečnosti nové konfigurace reaktoru.
Dne 9. 2. 2016 bylo metodikou základního kritického experimentu dosaženo kritického stavu na reaktoru LR-0 s vložnou aktivní zónou na bázi polytetrafluorethylenu (Teflon®). Provedením tohoto experimentu naše společnost splnila další milník v oblasti výzkumu vložných zón na reaktoru LR-0 s materiály na bázi fluoridových sloučenin. Výzkum reaktorových systémů IV. generace probíhá v Centru výzkumu Řež na základě dohod mezi americkým Department of Energy a českým Ministerstvem průmyslu a obchodu.