Úspěšný test unikátního skeneru SPECT

Odborníci společnosti CVŘ vyvinuli v rámci výzkumné aktivity MMV (Materiálové a mechanické vlastnosti) unikátní zařízení SPECT, které umožňuje 3D pohled do nitra malých radioaktivních vzorků o průměru v řádu jednotek až desítek mm.

Zařízení dokáže detekovat oblasti zvýšené aktivity uvnitř vzorku, či naopak centra s významně sníženou aktivitou, indikující přítomnost nehomogenit typu kavern, trhlin, či oblastí odlišného chemického složení.

Naši specialisté navrhli nejen technické řešení přesného 3D robotického skeneru, ale zároveň vyvinuli i specializovaný SW pro zpracování dozimetrických dat. Unikátní konstrukce kolimátoru vyrobeného v CVŘ umožňuje dosáhnout rozlišení lepšího než 1 mm3.

Po několika měsících vývoje, odlaďování a optimalizací konstrukčního řešení skeneru proběhlo v březnu 2017 první zkušební 3D skenování. SPECT skener byl úspěšně odzkoušen na několika vzorcích, sestávajících z radionuklidového zdroje 137Cs  o průměru 3 mm a aktivitě 10 MBq, uloženého excentricky uvnitř homogenních ocelových pouzder tloušťky 10 mm. SPECT skener, který je navržen především pro 3D zobrazování nitra vzorků aktivovaných v jaderném reaktoru na aktivity 1 MBq – 1 TBq, bude pracovat uvnitř jedné z deseti horkých komor vybudovaných v CVŘ v rámci projektu SUSEN.