Týden vědy a techniky vyvrcholil v Řeži

V druhém listopadovém týdnu se konal již 17. ročník největšího vědeckého festivalu v České republice, pořádaný Akademií věd České republiky. V jeho průběhu se po celé republice uskutečnilo více než 500 akcí.
Centrum výzkumu Řež nabídlo tradičně v rámci Dne otevřených dveří více než 250 zájemcům z řad zvídavé veřejnosti prohlídku obou výzkumných jaderných reaktorů. Zájem o návštěvu reaktorů LR-0 a LVR-15 byl jako každý rok obrovský, uspokojit větší počet návštěvníků však není z logistických a bezpečnostních důvodů možné.
Mimo reaktorů byly letos mj. v nabídce Dne otevřených dveří také prohlídka tandetronu a nového cyklotronu Ústavu jaderné fyziky AV ČR a svezení ve vodíkovém TriHyBusu ÚJV Řež.