Tréninky a vzdělávání > Projekty na podporu vzdělávání

Projekty na podporu vzdělávání

Aktivity podporující výchovu a vzdělávání jsou průřezovou skupinou činností realizovaných v projektech rozvojových i výzkumných. Doplňují tak portfolio společnosti o nepostradatelnou složku znalostního trojúhelníku vzdělávání-výzkum-inovace, realizovanou především ve spolupráci s univerzitami a dalšími institucemi vzdělávání. Zmíněnou složku však zajišťuje i sama společnost v rámci programu řízení znalostí.

Seznam aktivit podporujících výchovu a vzdělávání