Tlaková zkouška velké nádoby LOCA se podařila

Nezbytnou podmínkou pro kompletaci a zprovoznění technologie LOCA (Loss Of Coolant Accident, únik chladiva z primárního okruhu) je provedení zákonem předepsané tlakové zkoušky velké nádoby LOCA. Tato zkouška úspěšně proběhla 24. února letošního roku. Technologie LOCA – Zařízení pro simulaci těžké havárie JE nové generace je další z řady technologií budovaných v CVŘ v rámci projektu SUSEN. Tlaková nádoba o objemu 3 500 l je jednou z největších nádob pro provádění LOCA testů v Evropě. Během zkoušky byla vystavena předepsanému zkušebnímu tlaku 4,9 MPa a po zprovoznění v druhé polovině letošního roku bude sloužit pro testování zkušebních těles vystavených extrémním termodynamickým účinkům vysoké teploty, tlaku a sprchování dezaktivačním roztokem. Typickými zkušebními předměty budou např. elektrické kabely, průchodky, motory apod., které lze protáhnout otvory ve víku a bočních přírubách zkušební tlakové nádoby a během zkoušky je elektricky zatěžovat či proměřovat jejich elektrické vlastnosti.