Setkání zaměstnanců CVŘ 2016

Dne 18. ledna 2016 se v zaplněném konferenčním sále ÚJV za přítomnosti vedení společnosti a generálního ředitele ÚJV uskutečnilo tradiční Setkání zaměstnanců CVŘ k výsledkům roku 2015 a cílům roku 2016. Na úvod ředitel CVŘ Martin Ruščák mimo jiné uvedl, že rok 2015 byl kritický z hlediska zvládnutí klíčových rizik – zejména v nákupu technologií pro projekt SUSEN, dosažení fázování projektu a zajištění dlouhodobé stability provozu výzkumných reaktorů. Úspěch CVŘ v zajištění financování provozu infrastruktur, dovozu paliva pro reaktor LVR-15 a významného zajištění udržitelnosti projektu SUSEN kombinací grantů a smluvního výzkumu je úspěchem celého týmu, celé společnosti. Vedoucí jednotlivých útvarů ve svých příspěvcích informovali o průběhu plnění úkolů loňského roku i o výzvách a cílech roku 2016. Po závěrečné diskuzi nad jednotlivými tématy ředitel společnosti poděkoval všem zaměstnancům CVŘ za jejich práci v uplynulém roce. „Bylo to těžké, ale obstáli jsme. V letošním roce nás čekají další výzvy, zejména významný přechod od organizace stavějící výzkumné technologie k organizaci, která je umí efektivně využívat “, zakončil setkání ředitel společnosti Martin Ruščák.