Setkání uživatelů TEM mikroskopů JEOL

Ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2016 se v Konferenčním centru ÚJV Řež uskuteční druhé setkání Klubu uživatelů transmisních JEOL mikroskopů v Čechách a na Slovensku. Setkání bude slavnostně zahájeno v 10.30, poté bude následovat představení pracoviště CVŘ a cyklus odborných přednášek. Následující den proběhne exkurze účastníků do Diagnostického centra a Horkých komor Centra výzkumu Řež – program setkání je ke stažení zde.