Reaktor LR-0 bude součástí CORONA akademie

V pražském hotelu Olšanka 24. – 25. února 2016 zasedal řídicí výbor projektu CORONA II, který mimo jiné zhodnotil dosavadní průběh projektu a stanovil úkoly a cíle pro následující období. Zapojení do mezinárodních projektů, sdružení a konsorcií přináší naší společnosti důležité propojení se znalostními platformami, mezinárodní spolupráce je předpokladem pro šíření poznatků a podporu obecného povědomí o aktuálních tématech výzkumu v energetice.

Projekt CORONA II se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti jaderných zařízení typu VVER prostřednictvím budování potřebných personálních kompetencí. Úkolem projektu je vybudovat regionální centrum kompetence pro technologie VVER (tzv. CORONA Akademie), které bude zařazeno do strategie EU v jaderné oblasti a bude vzdělávat příslušné specialisty. Do mezinárodního projektu financovaného z prostředků Euratomu je zapojeno i Centrum výzkumu Řež, které se podílí na řešení projektu v oblasti reaktorové fyziky a podpory vzdělávání široké veřejnosti v jaderné energetice a má rovněž na starost oblast publicity.
Na webových stránkách projektu (www.corona2.eu) seznamuje odbornou veřejnost s aktivitami projektu a zároveň informuje účastníky projektu o jeho průběhu. V projektu se počítá také se zapojením našeho výzkumného reaktoru LR-0 jako jednoho ze školicích středisek.