Radioaktivní vzorky ověřily připravenost Horkých komor SUSEN

Pomocí čtyř radioaktivních vzorků o celkové aktivitě 6,6 MBq (60Co) ověřili odborníci CVŘ připravenost pracoviště horkých komor vybudovaných v rámci projektu SUSEN pro práci s aktivním materiálem. Zkušební tělesa zapůjčená z horkých komor ÚJV byla podrobena destruktivnímu testování na testovacích strojích uvnitř horkých komor a následné strukturální analýze materiálu pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. Výsledky testu potvrdily připravenost technologií i pracovníků pro zahájení ostrého provozu horkých komor včetně vysokého stupně bezpečnosti práce.