Publicita > Kongresy > Konference Hydrogen Days 2014

Konference Hydrogen Days 2014

Česká vodíková technologická platforma (www.hytep.cz) ve spolupráci s Centrem výzkumu Řež s.r.o. pořádá ve dnech 2.–4. dubna 2014 v hotelu DAP na Vítězném náměstí, Praha 6, již tradiční konferenci Hydrogen Days 2014 (www.hydrogendays.cz).

Tradičním a hlavním cílem konference je setkání odborníků z různých vědních i aplikačních oborů týkajících se vodíkových technologií a poskytnutí uceleného přehledu o aktuálních výzkumných, vývojových a aplikačních aktivitách na tomto poli v České republice. Neméně důležitým aspektem je snaha vytvářet vhodnou platformu pro efektivní diskuzi a výměnu informací mezi akademickou a komerční sférou.

Letošní ročník Hydrogen Days 2014 je však výjimečný tím, že rozšiřuje svoje pole působnosti mimo rámec České republiky. Účast přislíbili renomované evropské kapacity a experti z oblasti výzkumu a vývoje vodíkových technologií. Jejich příspěvky slibují poskytnout přehled relevantních aktivit v dalších evropských zemích a pohled na vodíkovou problematiku v širším mezinárodním kontextu. Organizátoři Hydrogen Days 2014 si kladou ambiciózní cíl ustanovit pravidelné informační fórum pro všechny zájemce o tuto progresivní problematiku, ať už z řad odborné nebo i laické veřejnosti. Konference je pořádána s podporou projektu „Efektivní přenos poznatků v rámci energetického sektoru – EPP“, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Investice do rozvoje vzdělávání.