První videokonferenční přednáška v projektu CENERGI patřila fúzi

Přednáška Ing. Slavomíra Entlera na téma „Úvod do využití jaderné fúze pro výrobu energie“ proběhla v pondělí 2. března 2015 ve školicí místnosti objektu 271. To, co bylo na přednášce mimořádné, je fakt, že její posluchači byli jednak v nově vybudovaném objektu projektu SUSEN v Řeži, a současně ve stejně videokonferenčním zařízením vybavených přednáškových místnostech na ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB – TUO v Ostravě. Celkem si přednášku poslechlo 65 zájemců. V případě, že bychom přednášku uspořádali pouze v Řeži bez připojení na videokonferenci, bylo by posluchačů pouze 20.

Videokonferenční zařízení bylo pořízeno v rámci projektu CENERGI – „Středoevropský energetický institut“ (reg. číslo CZ1.07/2.2.00/28.0256) z programu OP VK. Partnery v projektu jsou právě ČVUT v Praze, Centrum výzkumu Řež s.r.o., VUT v Brně a VŠB – TUO v Ostravě. V rámci tohoto projektu bylo na jednotlivých pracovištích instalováno výkonné videokonferenční zařízení vybavené interaktivním projektorem, prezentační keramickou tabulí a dvěma LCD monitory, které umožňuje účastnit se v přímém přenosu přednášky konané v posluchárně kteréhokoliv partnera projektu.

Během letního semestru akademického roku 2014/2015 se budou konat pravidelně každé pondělí
v podvečer další přednášky odborníků z ČVUT Praha, VUT v Brně a VŠB-TU Ostrava v oblasti energetiky. Díky přímému přenosu budou přístupné všem zájemcům z „domácího“ prostředí všech připojených učeben.

 

 

Přednášky budou probíhat od 23. února do 4. května vždy v pondělí 17:00-20:00.

Datum fakulta téma přednášející
23.2.2015 ČVUT-FJFI Chemické aspekty jaderného palivového cyklu
2.3.2015 CV ŘEŽ Úvod do využití jaderné fúze pro výrobu energie (ITER, DEMO) Ing. Slavomír Entler
9.3.2015 CV ŘEŽ Nové koncepty štěpných reaktorů gen. IV Ing. Markéta Kryková
16.3.2015 ČVUT-FS teplárenství, projektování a ekonomiky energetických zařízení Doc. Tomáš Dlouhý
23.3.2015 VŠB-FS Termické využívání odpadů a vedlejších produktů prof. Ing. D. Juchelková, Ph.D.
30.3.2015 VŠB-FS Plazmové technologie v energetice prof. Ing. P. Kolat, DrSc./Ing. Pokorný
6.4.2015 velikonoční pondělí
13.4.2015 VUT Tepelné turbíny Doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
20.4.2015 VŠB- FEI Elektrické sítě a jejich prvky doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
27.4.2015 VUT Absorpční chlazení Doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
4.5.2015 ČVUT-FS Provoz energetických zařízení Ing. Zdeněk Funda, Ph.D.