Projekt teplárny na bázi superkritického oxidu uhličitého významně přispívá ke snížení emisí

CVŘ je hlavním řešitelem projektu EFEKT – Vývoj inovativních systémů pro efektivní akumulaci energie, který významně přispívá k zajištění spolehlivé, bezpečné a udržitelné dodávky elektrické energie při současném dodržení závazků ke snižování emisí. Ambiciózní projekt bezemisní teplárny na bázi superkritického CO2 podpořila Technologická agentura ČR v rámci programu THÉTA částkou téměř 50 milionů korun.

Více o projektu si přečtěte na stránkách businessinfo.cz