Podílíme se na zvyšování mezinárodní jaderné bezpečnosti

Pracovníci analytických laboratoří Centra výzkumu Řež a ÚJV Řež minulý týden úspěšně dokončili jaderně forenzní analýzy, které proběhly v rámci mezinárodního forenzního cvičení CMX-7. Cvičení CMX (Collaborative Materials Exercise) pořádá pravidelně Mezinárodní technická pracovní skupina pro jadernou forenzní analýzu (ITWG, Nuclear Forensics International Technical Working Group) a naši kolegové zde prokázali nejen vysokou úroveň nové analytické infrastruktury CVŘ, ale především skvělou úroveň znalostí v oboru jaderné forenziky.

Pětitýdenní cvičení CMX-7 probíhalo od konce roku 2021 do začátku února roku 2022 a po dlouhých 20 letech bylo opět s českou účastí. Centrum výzkumu Řež v nedávné době vybudovalo novou analytickou infrastrukturu v oboru jaderné forenzní analýzy a zorganizovalo českou účast na CMX-7. Za tím účelem se spojilo s Centrální analytickou laboratoří ÚJV Řež – ta se cvičení CMX-2 zúčastnila již v roce 2001 –  a s dalšími laboratořemi v České republice, pracujícími ve forenzice (Katedra jaderné chemie FJFI, Ústav jaderné fyziky AVČR, Státní úřad pro radiační ochranu, Kriminalistický ústav PČR, Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany).

V lednu 2022, krátce před koncem experimentální části cvičení CMX-7, bylo Centrum výzkumu Řež osloveno zástupci ITWG s návrhem uspořádat letos konferenci, na které by byly vyhodnoceny výsledky dosažené dvacítkou jaderně forenzních týmů zúčastněných zemí. Jedná se o velkou příležitost pro naše analytické laboratoře i pro celou Českou republiku znovu se etablovat jako významný partner v oboru jaderné forenziky.