Ozařování LEU terčů na LVR-15

Reaktor LVR-15 je jedním z pracovišť, kde jsou vyráběny radionuklidy pro medicínu. Jedním z těchto lékařských radionuklidů je i technecium (99mTc), které je použito v mnoha typech skenování orgánů a které umožňuje lékařským specialistům provádět spolehlivou diagnostiku nemocí, jako jsou zhoubné nádory, srdeční či dýchací problémy.

Dodávka z místa výroby je komplikována krátkým poločasem rozpadu 99mTc, který činí 6 hodin. Kvůli tomu není možné technecium skladovat a přepravovat na velké vzdálenosti. Proto je nejdříve v reaktoru ozářen obohacený uran, čímž vznikne Molybden (99Mo) s poločasem rozpadu 66 hodin, jehož rozpadem sekundárně vzniká potřebné 99mTc. Poločas rozpadu 99Mo je již dostatečně dlouhý ke zpracování a transportu po celém světě.

Většina současné produkce 99Mo je založena na ozařování vysoce obohaceného uranu. V souladu s obecným trendem snižování obohacení uranu, s cílem snížit riziko jeho zneužití, přechází i tento proces na nižší obohacení. Reaktor LVR-15 je jedním z mála reaktorů na světě plně připravených ozařovat nové nízko obohacené terče (na obrázku).