Organizace kongresu ICG-EAC

ICG-EAC

Organizace mezinárodní spolupráce International Cooperative Group – Environmentally Assisted Cracking (ICG-EAC) je mezinárodní nezisková organizace působící v jaderné energetice v oblasti degradace materiálů vlivem vodního prostředí chladicích okruhů. ICG-EAC je tvořena 83 kolektivními členy z 20 zemí, z toho je 53 % vědecko-výzkumných organizací (university, výzkumné laboratoře, R&D jednotky, konzultační firmy, atd. včetně CVŘ i ÚJV), 17 % jsou výrobci komponent, 18 % jsou provozovatelé JE a 12 % jsou dozorové organizace.

ICG-EAC se každoročně schází k týdennímu jednání – kongresu. Letošní se konalo v České republice, od 6. do 11. dubna 2014 v hotelu Pyramida v Praze 6. Kongres pořádalo CVŘ, které bylo i generálním sponzorem společně s ÚJV. Dalšími sponzory byly MPOWER, Sigma Group a ZVVZ Machinery Milevsko. Místní organizační výbor pracoval ve složení: Anna Hojná, Miroslava Ernestová (ÚJV Řež), Eliška Křečanová, Monika Šenderová (CBT).

Letošního kongres měl 136 účastníků (druhé pořadí v historii) z 62 organizací. V průběhu kongresu probíhala intenzivní výměna poznatků a zkušeností mezi výzkumníky, výrobci zařízení JE i dozorovými orgány. Na závěr se konala exkurze do areálu CVŘ a ÚJV v Řeži, zúčastnila se třetina účastníků kongresu.
Účastníci byli s letošním ročníkem nadmíru spokojeni. Dostali jsme mnoho kladných ohlasů, jako například:


Peter Andersen (GE Global Research): „We thoroughly enjoyed our stay, and that is due in large part to your extraordinary and very successful efforts. The hundreds of details of the meeting planning and execution, including and especially the banquet, were remarkable well-done. I can only guess at the level of effort required from you to make this happen, and I thank you.”

Hans-Peter Seifert (PSI – Paul Scherrer Institut, Switzerland): „I would also like to thank you very much for the excellent organization of the last ICG-EAC-meeting. Everything was really perfect, a top meeting room, a very nice location with beautiful spring weather and cherry blossom, the delicious dinner with the wonderful songs, an interesting visit at UJV Rez, …. You and your colleagues did really a great job and have set a very high benchmark for the future. “

Ulla Ehrnsten (VTT, Finland): „You made a splendid job with the meeting! Congratulations. As Gary said yesterday at the board meeting, this was the best meeting room ever. All arrangements were perfect, the food lovely, and Prague showed its best face.“

Yong-Zhi Wang (CNSC, Canadian Nuclear Safety Commission): „Thank you all very much for organizing this year’s meeting. Everything went through smoothly and every details have been considered carefully. I enjoyed all aspects very much. The city and the country have left me with strong impression of rich culture and warm hospitality.“

Tsung-Kuang Yeh (National Tsing Hua University; Taiwan): „That was truly a great job. Thank you all very much for the comprehensive arrangement.“

Cocco Massimo (Forsmark Kraftgrupp AB, Sweden): „It has been a true pleasure to attend ICG-EAC in Prague!“


Fotogalerie kongresu ICG-EAC