Ocenění z USA

Americká společnost strojních inženýrů (ASME, the American Society of Mechanical Engineers) ocenila našeho kolegu Dr. Michala Košťála za jeho mimořádný přínos v letech 2014-2017 jako spolupracujícího editora časopisu Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science.

Časopis Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science se orientuje na veškeré aspekty jaderné oblasti. Dr. Košťál se v redakci věnuje oblasti reaktorové fyziky a experimentů.