Ocenění ČÉZAR 2016 míří do Řeže

Každoroční ocenění pro nejlepší zaměstnance Skupiny ČEZ – ČÉZAR, které uděluje Daniel Beneš, předseda představenstva ČEZ, a. s., dostane Ing. Michal Košťál, Ph.D., pracovník výzkumu a vývoje v Centru výzkumu Řež. Návrh za Skupinu ÚJV předložil Karel Křížek, generální ředitel ÚJV Řež, spolu s Martinem Ruščákem, ředitelem CVŘ.

Na neformálním setkání Karel Křížek především vyzdvihl práci Michala Košťála při zpracování řady projektů. Mezi ně patří například měření neutronových toků na modelech reaktoru VVER 1000, pro zpřesnění výpočtu životnosti TNR a dalších komponent. Získané výsledky jsou kvalifikovaným podkladem pro prodloužení životnosti min. o 10%. Není bez zajímavosti, že konzervativní finanční přínos lze, v případě dosažení uvedené úspory, vyčíslit částkou přes 100 mil. Kč na blok s VVER 1000. Provedl unikátní změření účinného průřezu 23Na(n,2n)22Na pro International Reactor Dosimetry Fission and Fusion Files. Výsledky byly přijaty k publikaci v prestižním časopisu Applied Radiation and Isotopes. Publikoval  30 článků v impaktovaných časopisech, tím přispěl k navýšení institucionální podpory pro CVŘ o cca 5 mil. korun.

Vedle toho Michal Košťál působí řadu let v pozici Associate Editor v  časopise Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science (University of Ontario), který se orientuje na veškeré aspekty jaderné oblasti. Mezi jeho úkoly v redakci patří právě oblast reaktorové fyziky a experimentů. Pro nás může být zajímavé, že v redakčním týmu pracuje také paní Lin-Wen Hu, která vede reaktor na MIT (Massachusetts Institute of Technology).