O společnosti

O společnosti

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s.

Hlavním posláním společnosti je výzkum, vývoj a inovace v oboru energetiky, zejména jaderné. K tomu disponuje významnou výzkumnou a experimentální infrastrukturou včetně výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0 a
technologických smyček. Podstatné rozšíření výzkumné infrastruktury přinesla v letech 2012–2017 realizace velkého investičního projektu SUSEN (Udržitelná energetika) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ke dni 31. 12. 2016 měla společnost CVŘ celkem 303 zaměstnance.

Stěžejní činností společnosti v uplynulých letech byl základní a aplikovaný výzkum a vývoj na výzkumných reaktorech LR-0 a LVR-15. Mezi další významné aktivity společnosti patří zapojení do mezinárodního projektu výstavby výzkumného reaktoru „Jules Horowitz Reactor“. V neposlední řadě je společnost zapojena do mnoha projektů na národní i mezinárodní úrovni. Jedná se zejména o projekty řešené v rámci 7. rámcového programu EU, a to včetně koordinační role.

Od roku 2010 je CVŘ zástupcem ČR ve vrcholném orgánu evropské aliance pro výzkum v energetice EERA (European Energy Research Alliance), čímž se přímo podílí na realizaci evropské strategické politiky v energetice (SET-Plan). Společnost je také řádným členem a spoluzakladatelem Technologické platformy „Udržitelná energetika ČR“.

Úvítání ředitele na stránkách CVŘ

Prezentace Centra výzkumu Řež s.r.o.

Stáhnout ve formátu PDF…

Stáhnout výpis z obchodního rejstříku ve formátu PDF