Naše zkušenosti pomáhají při výstavbě SMR v Argentině

V rámci projektu „Enhancing Nuclear Power Plant Life Management and Safety Culture Practices“, pod záštitou mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA, jsme hostili dva experty z argentinské Comisión Nacional de Energía Atómica. Školení, které proběhlo v plzeňských laboratořích nedestruktivního testování CVŘ bylo zaměřeno na možnosti zkoušení heterogenních svarových spojů ultrazvukem, simulace pomocí softwaru CIVA a kvalifikace NDT metod a personálu. Získané znalosti využijí argentinští experti při návrhu předprovozních a provozních kontrol malého modulárního reaktoru, jehož výstavba nyní v Argentině probíhá.