Náměstek MPO Pavel Šolc se v CVŘ zajímal o pokrok ve výzkumu pro reaktory IV. generace

V pondělí 16. února 2015 navštívil areál ÚJV Řež, a. s., náměstek ministra průmyslu a obchodu pan Pavel Šolc. Cílem jeho návštěvy bylo představení pokroku v aktivitách, které se v současné době v Centru výzkumu Řež realizují v oblasti výzkumu a vývoje technologii reaktorů chlazených roztavenými fluoridovými solemi. Touto aktivitou CVŘ naplňuje jeden z bodů Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky z roku 2014. Výzkumný projekt zaměřený na reaktory IV. generace představili pracovníci při prohlídce výzkumného reaktoru LR-0.
Poté byl pan náměstek Šolc seznámen s modernizovaným systémem ochrany a řízení (SOŘ) druhého výzkumného reaktoru v Řeži, a to LVR-15. Modernizace spočívá především v digitalizaci SOŘ a byla provedena v druhé polovině minulého roku.

Více se můžete dočíst v tiskové zprávě a na stránkách o modernizaci SOŘ LVR-15 a o ozařování fluoridové soli.

Fotogalerie – návštěva náměstka MPO P. Šolce v CVŘ, 16. 2. 2015

Video – odebrání vzorku FLIBE a ozařovací experiment na reaktoru LR-0, Centrum výzkumu Řež