Mezinárodní konference „Využití technologií SUSEN pro vývoj Gen IV“ se konala v Řeži

24. listopadu se v CVŘ uskutečnila jednodenní mezinárodní konference s názvem „Využití  technologií SUSEN pro vývoj Gen IV“.
Jaderné technologie čtvrté generace nabízejí potenciál pro lepší využití zdrojů jaderného paliva, zvýšení bezpečnostních limitů a minimalizaci radioaktivních odpadů a tím představují prostor pro výzkum, o který má značný zájem mezinárodní vědecká komunita, včetně Centra výzkumu Řež, které v této výzkumné oblasti uskutečnilo významné investice.

V průběhu konference prezentovali své odborné příspěvky přednášející jak z České republiky, tak ze zahraničí – z vysokých škol, průmyslu, výzkumných středisek, Evropské komise a Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Mezi mnoha diskutovanými tématy byly technologie nadkritického vodního reaktoru (SCWR), výzvy v oblasti možností simulace přenosu tepla při chlazení nadkritické vody, aktivity MAAE v oblasti rychlých jaderných reaktorů, nástroje a metody poradiační inspekce (PIE) pokročilého jaderného paliva, zapojení výzkumných zařízení CVŘ do vývoje technologií pro čtvrtou generaci, dostupné nástroje simulace pro využití v Gen IV, možnosti Laboratoře horkých komor SUSEN, současný stav výzkumu a jeho perspektiva na ČVUT Praha, využití CO2 cyklu pro reaktory IV. generace a aktivity společnosti  Škoda JS v oblasti technologií pro Gen IV.

Po bloku přednášek následovala prezentace posterů, během níž byly představeny výzkumné aktivity CVŘ v rámci technologií SUSEN pro vývoj Gen IV. Na závěr zájemci z řad hostů navštívili Laboratoře horkých komor, reaktory LR-0 a LVR-15 a laboratoře materiálového výzkumu.

Konference byla dobrou příležitostí k setkání mezinárodní vědecké komunity, ke sdílení informací o současném stavu a perspektivách technologií čtvrté generace, k výměně technických a vědeckých informací k daným tématům, k diskuzím o nových nápadech a možném společném úsilí/spolupráci pro budoucí aktivity v této oblasti. V nejbližší době plánujeme vydat sborník.

Prezentace z konference jsou ke stažení ve formátu pdf ZDE.