Manipulátor Valentin bude kontrolovat lopatky turbín

V plzeňských laboratořích nedestruktivního testování dokončili vývoj manipulátoru Valentin, který bude hledat trhliny na listech lopatek nízkotlakých dílů parních turbín. Manipulátor využívá k měření flexibilní sondu vířivých proudů a zajišťuje stabilní přítlak sondy na povrch lopatky i při změnách její geometrie. Zároveň také odečítá polohu sondy v průběhu zkoušení.
Manipulátor vyvinutý v rámci interního projektu „Manipulator for NDT of turbine blades using the ET flexible probe with positioning“ bude v nejbližší době zaveden do procesu měření v provozu.