Malé, ale významné prvenství

Jsme v ČR první, kdo nasadil na jadernou elektrárnu reverzní osmozu.

V rámci projektu Rekybo – Regenerace a recyklace kyseliny borité na JE byly provedeny celkem tři provozní testy s primární vodou jaderných reaktorů. Voda obsahovala kyselinu boritou o koncentraci 2 – 10 g/l (standardní parametry primárních vod). Tyto roztoky byly zpracovány pomocí reverzní osmozy, která byla v jaderné elektrárně nasazena v ČR vůbec poprvé. O průkopnickém postupu můžeme hovořit i v přeshraničním měřítku.

Během provozních testů bylo zpracováno zhruba 35m3 aktivních vod, které obsahovaly i radionuklidy vznikající štěpením jaderného paliva. Zjištěná míra odstranění (tedy dekontaminační faktor) byla např. u 134Cs více než 2 řády (>100).

Provozní experimenty v plné šíři potvrdily vhodnost membránových systémů pro likvidace kapalných radioaktiovních odpadů.

pavel.kus@cvrez.cz