Likvidace následků havárie JE Fukušima – naši vědci zúročují dlouholeté zkušenosti

Ověření vhodnosti použití fluorizační technologie pro zpracování palivových trosek z jaderné elektrárny Fukušima je předmětem projektu Fluorination for Japan, který odborníci z Centra výzkumu Řež úspěšně realizují. Koncovým zákazníkem výstupů z projektu je japonská společnost Hitachi, její specialisté v projektu spolupracují s našimi vědci na vývoji metody.

Japonští kolegové se v polovině února zúčastnili zahájení experimentů na fluorační lince, cílem úspěšně realizovaného fluoračního experimentu bylo zjistit chování vybraných prvků při zadaných reakčních podmínkách a co nejlépe simulovat chování reálného paliva.

Japonští kolegové pozitivně hodnotili postup prací a průběh experimentů a projevili zájem o spolupráci i do budoucna. Zúročujeme tak naše dlouholeté zkušenosti v této oblasti a získáváme další velmi zajímavou a důležitou referenci.