Konference Malé jaderné reaktory 2017 v režii Skupiny ÚJV

Třetí ročník konference Malé jaderné reaktory (SMR 2017), která proběhla 2. února 2017 v Praze, ovládla Skupina ÚJV a dokázala tak, že je lídrem v oblasti malých modulárních reaktorů v České republice.

Na úvod konference vystoupil generální ředitel ÚJV Řež, a.s. Karel Křížek, který zdůraznil význam výzkumu a vývoje na poli malých modulárních reaktorů a aktivity, které jsou rozvíjeny ve Skupině ÚJV. V úvodu odborné části konference v prezentaci Svět SMR 2017 podal Evžen Losa přehled o hlavních událostech v oblasti rozvoje malých reaktorů v uplynulém roce. O směřování výzkumu v oblasti SMR v Evropě a v České republice hovořil zástupce Centra výzkumu Řež Václav Dostál. Ve své prezentaci se zaměřil na v současnosti rozvíjené i perspektivní technologie. Ředitel Centra výzkumu Řež s.r.o. Martin Ruščák představil ambiciózní projekt nazvaný Energy Well s podtitulem Malý modulární reaktor FHR jako průmyslový produkt. Ve své prezentaci hovořil o tom, proč je projekt vysokoteplotního reaktoru s fluoridovými solemi (Fluoride Salt Cooled High Temperature Reactor – FHR) vhodný pro český technologický vývojový projekt, jaké přináší příležitosti a navrhl jeho postup a cíle. Lucie Židová z ÚJV Řež – divize Energoprojekt Praha, prezentovala dosud realizované práce v oblasti studie proveditelnosti a možného umístění konceptů SMR v lokalitách stávajících elektráren v České republice. Pohled České nukleární společnosti na možný rozvoj SMR v České republice a strategie hlavních světových hráčů nastínil ve svém příspěvku Daneš Burket.

Na závěr konference proběhla rozprava nad prezentovanými tématy, v rámci které se diskutovalo prakticky jediné téma – projekt navržený Skupinou ÚJV. Z velmi živé diskuze vyplynulo, že návrh technologického projektu Energy Well padl na úrodnou půdu. Jak zástupci univerzit, tak účastníci z řad průmyslových podniků i kolegové z výzkumných organizací detailně diskutovali aspekty takového projektu.

Věříme, že na konferenci Malé jaderné reaktory 2018 budeme moci prezentovat studii proveditelnosti malého modulárního reaktoru s roztavenou fluoridovou solí, na které jsme už začali v Centru výzkumu Řež pracovat, a že nebudeme sami.