Komerční služby > NDT laboratoř Plzeň > NDT – rozsah činností > NDT betonu

NDT betonu

Nedestruktivní testování betonu

 • Vývoj nových metod NDT betonu
  – Lineární elektro-akustické metody
  – Nelineární elektro-akustické metody
 • Beton – komerční služby
  – Stanovení krychelné a válcové pevnosti
  – Příprava vzorků, úprava návrhů směsí
 • Nedestruktivní kontrola betonových konstrukcí
  – Stanovení homogenity směsi/vzorku/konstrukce
  – Elektro-akustické metody (ultrazvuk, rezonance, impakt-echo)
  – Zjištění hloubky trhliny
  – Monitoring betonových konstrukcí (rozvoj trhlin apod.)
  – Zjištění polohy výztuže

ndt_betony_obr01 ndt_betony_obr02