Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science

Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science
je nový časopis, jehož zakladatelem je Dr. Igor Pioro (University of Ontario), a který se orientuje na veškeré aspekty jaderné oblasti.

Leták Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science

Pozici Associate Editor v tomto časopise byla svěřena Michalu Košťálovi (experimentální fyzik na reaktoru LR-0 v CVŘ). Jeho úkolem bude pokrývat oblast reaktorové fyziky a experimentů. Pro nás může být zajímavé, že v redakčním týmu pracuje také paní Lin-Wen Hu, která vede reaktor na MIT (Massachusetts Institute of Technology).

kostal_michal_foto
Michal Košťál, CVŘ