Japonský velvyslanec na návštěvě v Řeži

Japonský velvyslanec Kaoru Shimazaki se při své návštěvě v Řeži zajímal o spolupráci  ÚJV Řež a Centra výzkumu Řež s jeho zemí.  Jednání se zúčastnil také předseda Technologické agentury ČR Peter Očko, který zvýraznil perspektivu česko-japonské technologické spolupráce. Vzácnou návštěvu přijali Karel Křížek, generální ředitel ÚJV Řež a Martin Ruščák, ředitel CVŘ.

V loňském roce podepsalo CVŘ smlouvu s konsorciem japonských firem, které pracují na likvidaci následků havárie jaderné elektrárny Fukušima. Japonská strana chce, aby čeští výzkumníci ověřili metodu, kterou by se v budoucnu daly z roztavených aktivních zón tří reaktorů odstranit a následně odděleně zlikvidovat radioaktivní prvky. „Je to dvouletý výzkumný projekt, na jehož konci bude validovaná technologie na odstranění uranu, plutonia a štěpných produktů z taveniny. Naše technologie je v tomto směru unikátní“ uvedl Martin Ruščák, ředitel CVŘ.

Velvyslanec Kaoru Shimazaki si v této souvislosti prohlédl některá naše pracoviště, vybudovaná v rámci projektu Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN) a výzkumný reaktor LVR-15.