Experti z CVŘ se podíleli na tvorbě nové knihovny jaderných dat

V posledním lednovém týdnu roku 2020 vydala Mezinárodní agentura pro atomovou energii ve Vídni novou knihovnu IRDFF-II (International Reactor Dosimetry and Fusion File). Nová knihovna bude sloužit pro hodnocení fluencí na nádobu reaktoru a díky ní bude možné odhadovat dávky ještě přesněji než doposud. Na tvorbě knihovny se vlastním měřením integrálních účinných průřezů a jejich validacemi podíleli naši experti z oddělení Neutronové výpočty. Za zmínku stojí, že jedno z referenčních polí bylo definováno právě v našem experimentálním reaktoru LR-0. Více detailů najdete v publikaci IRDFF-II: A New Neutron Metrology Library, která vyšla v lednovém čísle časopisu Nuclear Data Sheets (Volume 163, January 2020, Pages 1-108).
Knihovna IRDFF-II je k dispozici na adrese https://www-nds.iaea.org/IRDFF/.