Do výzkumné infrastruktury projektu SUSEN přibyla nová laboratoř

Další z laboratoří zprovozněných v rámci programu Materiálový výzkum projektu SUSEN je plzeňská laboratoř korozně-mechanických zkoušek konstrukčních materiálů v prostředí těžkých tekutých kovů.
Rakouský výrobce Messphysik Materials Testing GmbH pro ni dodal tři elektromechanické stroje, které jsou – díky možnosti dlouhodobě regulovat sílu nebo deformaci – schopné provádět zkoušky tečení a tečení do lomu, zkoušky relaxace, nízkocyklové únavy v kombinaci s tečením i zkoušky v tahu za pomalé rychlosti deformace. Snímače deformace dokážou měřit prodloužení při tečení, rozevření trhlin nebo průběh šíření trhliny.
Tyto stroje slouží pro zkoušky v prostředí tekutých kovů (Pb, PbBi), proto jsou vybaveny autoklávy umožňujícími zkoušení až do 600 °C. Součástí autoklávů je plynové hospodářství umožňující regulaci obsahu kyslíku v tekutém médiu.
Laboratoř bude využívána pro výzkumné aktivity projektu Research for SUSEN (R4S), v současné době již slouží pro řešení projektů zaměřených na problematiku korozního křehnutí v těžkých tekutých kovech, jakými jsou významný evropský projekt MatISSE či projekt Grantové agentury České republiky KAMILE.