Den otevřených dveří 2016

V sobotu 5. listopadu 2016 se v areálu v Řeži uskuteční tradiční Den otevřených dveří. K dispozici budou pracoviště k dispozici pro zájemce z řad široké veřejnosti. Na akci se podílí ÚJV Řež, a. s., Centrum výzkumu Řež s.r.o., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. a Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i..


Pro exkurzi je nezbytné se registrovat zde.
Registrace se otevře 5. října 2016. Počet míst je omezený a konečný.


Začátky exkurzí: jsou v 8.15 (vstupní procedura od 7.30) a v 12.15 (vstupní procedura od 11.30).

Registrace: na exkurzi je nutné se  zaregistrovat předem – registrační formulář bude k dispozici zde od  5. 10. 2016. Registrujte se pouze na jeden okruh, prohlídky jsou časově i fyzicky náročné.

Vstupní procedura: pro vstup do areálu je nutné prokázat se platným občanským průkazem. Vzhledem k tomu, že součástí prohlídky jsou pracoviště kontrolovaného pásma radiační ochrany, není povolen vstup dětem mladším deseti let a těhotným ženám.

Okruhy prohlídky: exkurze budou probíhat ve dvou okruzích. V rámci okruhu bude možné navštívit tři vybraná pracoviště z této infrastruktury:

I. Okruh: výzkumný reaktor LR-0, Czech Borane Story, pracoviště lineárního urychlovače tandetron

II. Okruh: výzkumný reaktor LVR-15, svět očima elektronové mikroskopie, vodíkové technologie v energetice a dopravě.

Kromě experimentálních pracovišť bude pro návštěvníky od 7.30 do 12.30 přístupný také kinosál, kde kromě promítání filmů budou připraveny také informační materiály.

Kontakt: Jarmila Šučurová, e-mail: jarmila.sucurova@ujv.cz


A jak to u nás vypadalo před dvěma lety? Podívejte se na video.