CVŘ nabízí komplexní služby pro energetiku

2. ročník veletrhu Věda Výzkum Inovace proběhl na přelomu února a března letošního roku na brněnském výstavišti. Sešli se zde zástupci z oblasti vědy, akademického prostředí, významných průmyslových firem i státní správy, kteří tak vytvořili platformu pro propojení vědecko-výzkumné a aplikační sféry, pro přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe a jejich komercializaci.

Součástí doprovodného programu veletrhu byla Odborná konference Věda Výzkum Inovace 2017, na které vystoupil ředitel sekce Výzkum a vývoj v energetice CVŘ Daneš Burket s příspěvkem na téma Využití výsledků projektu SUSEN a výzkumných infrastruktur v Řeži pro účast českého průmyslu a výzkumu na mezinárodních inovačních projektech jaderných technologií. Během následujícího workshopu představil Daneš Burket Centrum výzkumu Řež jako organizaci nabízející komplexní služby pro energetiku.

Návštěvníci veletrhu (našeho stánku, konference i workshopu) se zajímali zejména o náš projekt vývoje malých modulárních reaktorů.