ČEZ Management Meeting 2017 vyzdvihl význam infrastruktury SUSEN pro Skupinu ČEZ

Mezi největší úspěchy Skupiny ČEZ v roce 2017 zařadil Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ a.s., dokončení výstavbové části projektu SUSEN ve společnosti Centrum výzkumu Řež.
V úvodní zprávě v pořadí již patnáctého ČEZ Management meetingu konaného 15. listopadu 2017 mj. označil čtyři pilíře této nové infrastruktury – výzkumné programy Technologické experimentální okruhy, Strukturální a systémová diagnostika, Jaderný palivový cyklus a Materiálový výzkum jako výzkumné kapacity evropského významu.
Daniel Beneš zdůraznil, že technologie projektu SUSEN významně přispějí ke zvyšování kompetencí celé Skupiny ČEZ v oblasti výzkumu a vývoje.