CVŘ získalo podporu udržitelnosti projektu SUSEN z programu NPU II.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 9. listopadu 2015 výsledky veřejné soutěže Národního programu udržitelnosti II (NPUII) o přidělení podpory vybraným velkým projektům budovaným ze strukturálních fondů. Konkrétně se jedná o podporu udržitelnosti pro projekty ELI Beamlines, CEITEC, IT4I, Biocev, ICRC a SUSEN.

Projekt předkládaný CVŘ s názvem Výzkum pro SUSEN (R4S), který má těžiště v základním výzkumu prováděném na výzkumné infrastruktuře SUSEN v období udržitelnosti projektu, prošel hodnocením jak mezinárodními experty, tak členy odborného poradního orgánu poskytovatele a získal podporu 454 423 tis. Kč na roky 2016 až 2020.

Hlavním cílem projektu R4S je udržitelnosti SUSEN, cíl bude věcně naplňován výzkumem chování materiálů a komponent v běžných i extrémních podmínkách a médiích, chování těchto médií a stanovení vzájemných vztahů mezi složením, strukturními vlastnostmi a povrchovými vlastnostmi materiálů, včetně modelování vlastností zcela nových materiálů, a to na nově vybudované výzkumné infrastruktuře v podmínkách extrémních teplot, prostředí a namáhání.