Jsme jedinou neuniverzitní neakademickou institucí v ČR s plnohodnotnou akreditací na vysokoškolskou výuku

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila dne 20. ledna 2022 akreditaci doktorskému studijnímu programu „Aplikované iontové technologie“, který bude uskutečňován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Centrem výzkumu Řež a Ústavem jaderné fyziky AV ČR.
CVŘ má s UJEP rámcovou smlouvu o spolupráci již od roku 2018. Na jejím základě poskytujeme své laboratoře a lektory pro výuku předmětu „Metody analýz materiálů využívající elektronové mikroskopie“ studentům magisterského studia.
Nově získaná akreditace rozšiřuje spolupráci CVŘ s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně o doktorský studijní program zaměřený na iontové metody.